Wij zijn een wielertouristenklub uit de gemeente Berlaar in de provincie Antwerpen.

Wij trachten vriend – en kameraadschap hoog in het vaandel te dragen. Deze vriendschappelijke banden trachten wij steeds strakker aan te trekken door onze wekelijkse fietsuitstappen, voornamelijk doorheen het Vlaamse land, in groep af te werken, Samen Uit = Samen Thuis.

Klassiekers, semi-klassiekers en zelfs meerdaagse tochten van meer dan 1400 en 2000 km gaan we ook niet uit de weg, maar is niet onze hoofd bezigheid.

Het Sinksenweekend echter is het parade paardje van onze klub. Telkenmale trekken wij er gedurende dit weekend er voor drie dagen met de fiets op uit zodat onze tellertjes tussen de 450 en de 500 km meer tellen.

Wij zijn aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond en sinds de maand November van het jaar 2012 zijn wij een VZW geworden.Zelf hebben wij sinds 2011 een tweetal fietstochten op de kalender van de VWB. Wij trachten in de mate van het mogelijke zoveel als mogelijk deel te nemen aan organisaties die geoganiseerd worden door klubs die aangesoten zijn bij de VWB
.
Voor wat hoort wat en klubs die deelnemen aan onze inrichtingen kunnen rekenen op onze aanwezigheid wanneer hun organisatie plaats vind.